Prima Catering

Prima Catering ligger i underetasjen på Trondhjems Hospital. Her driver de catering, kantine og kulturkafé som er åpen fem dager i uka for alle og enhver.

Ansatte får kjøpt lunsj her til en hyggelig pris og kaféen er også behjelpelig med kaffe og servering til møter, eventer og interne selskap.

Ta kontakt med kjøkkensjef Peter Janjua tlf. 952 63 734 for nærmere informasjon.