Våre omsorgstjenester

Trondhjems Hospital har en driftsavtale med Trondheim kommune om drift av ulike omsorgstjenester, både institusjons- og hjemmetjenester. Målgruppen er i hovedsak eldre. Vi har en stab med godt kvalifiserte medarbeidere som er tverrfaglig sammensatt. De fleste er utdannet fagarbeidere,  sykepleiere og vernepleiere, i tillegg har vi aktivitører og assistenter.

Alle søknader om omsorgstjenester går via Trondheim kommunes helse- og velferdskontorer som også tildeler plassene ved Trondhjems Hospital.


Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.


Bokollektivet har 19 plasser over 2 etasjer for personer med demenssykdom som trenger heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.  Trondhjems Hospital er et Livsgledehjem. Det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter, og aktivitene tilpasses den enkelte beboer.


Omsorgsboligene i Kongensgate 72 betår av 38 leiligheter med heldøgns omsorg. Omsorgsboligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over 4 etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan også fritt benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene. Alle beboerne inviteres til å delta i alle fellesaktiviteter, samt aktiviteter i Kongensgate 72.

Hjemmetjenester


Beboere i seniorleiligheter i Hospitalsløkkan 2-4 og 9-11 som har behov for hjemmetjenester får disse tjenestene fra Trondhjems Hospital. Disse tjenestene har sin base i Kongensgate 72.


Løkkanstua ligger i hagen på Trondhjems Hospital og er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Gjennom turer i nærmiljøet og marka, sang, musikk og kulturelle arrangementer, hagestell, vedlikehold og håndarbeid forsøker vi å skape gode opplevelser og sosialt samvær. Vi har muligheter for henting og bringing med fellesdrosje.


Hospitalets aktivitetstilbud gir tilbud til opptil 18 brukere hver dag. Foruten tilbud om frokost og middag, gir aktivitetstilbudet tilbud om å delta i en rekke aktiviteter knyttet til Hospitalet. Åpningstid fra kl. 07.00 til 16.00. Alle hentes hjemme og bringes hjem med vår egen minibuss.


Østfløya er et tilbud om avlastningsopphold for yngre personer med demenssykdom. Enheten består av 4 leiligheter som ligger i en sjarmerende, eldre bygning på Trondhjems Hospital. Det er fast personell knyttet til enheten på dag- og kveldstid. Målet er en aktiv hverdag med sosialt samvær og gode opplevelser. Østfløya samarbeider tett med aktivitetssentrene for samme brukergruppe.


Lavollen er et aktivitetssenter for yngre personer som nettopp har fått en demenssykdom. Lavollen ligger vakkert til i bymarka og tilbyr kulturelle og sosiale aktiviteter og turer i skog og mark. Vi legger stor vekt på samtaler og sosialt samvær med personer i samme situasjon. Om ønskelig blir du hentet og kjørt hjem i minibuss. I tillegg tilbyr Lavollen ulike lærings og mestringstilbud som samtalegrupper for pårørende, samtalegrupper for ungdom og undervisning, veiledning og diverse kurs.