VÅRE TJENESTER

Trondhjems Hospital har en driftsavtale med Trondheim kommune om drift av ulike omsorgstjenester, både institusjons- og hjemmetjenester. Målgruppen er i hovedsak eldre. Vi har en stab med godt kvalifiserte medarbeidere som er tverrfaglig sammensatt. De fleste er utdannet fagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere, i tillegg har vi aktivitører og assistenter.

Alle søknader om omsorgstjenester går via Trondheim kommunes helse- og velferdskontorer som også tildeler plassene ved Trondhjems Hospital.


Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.


Bokollektivet har 19 plasser over 2 etasjer for personer med demenssykdom som trenger heldøgnsopphold i et tilrettelagt miljø. Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.  Trondhjems Hospital er et Livsgledehjem. Det legges stor vekt på kulturelle aktiviteter, og aktivitene tilpasses den enkelte beboer.


Østfløya er et tilbud om avlastningsopphold for yngre personer med demenssykdom. Enheten består av 4 leiligheter som ligger i en sjarmerende, eldre bygning på Trondhjems Hospital. Det er fast personell knyttet til enheten på dag- og kveldstid. Målet er en aktiv hverdag med sosialt samvær og gode opplevelser. Østfløya samarbeider tett med aktivitetssentrene for samme brukergruppe.


Hospitalets aktivitetstilbud gir tilbud til opptil 18 brukere hver dag. Foruten tilbud om frokost og middag, gir aktivitetstilbudet tilbud om å delta i en rekke aktiviteter knyttet til Hospitalet. Åpningstid fra kl. 07.00 til 16.00. Brukere av tilbudet hentes og leveres hjemme av Trønder Taxi AS.


Løkkanstua ligger i hagen på Trondhjems Hospital og er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Gjennom turer i nærmiljøet og marka, sang, musikk og kulturelle arrangementer, hagestell, vedlikehold og håndarbeid forsøker vi å skape gode opplevelser og sosialt samvær. Vi har muligheter for henting og bringing med fellesdrosje.


Lavollen er et aktivitetssenter for yngre personer som nettopp har fått en demenssykdom. Lavollen ligger vakkert til i bymarka og tilbyr kulturelle og sosiale aktiviteter og turer i skog og mark. Vi legger stor vekt på samtaler og sosialt samvær med personer i samme situasjon. Om ønskelig blir du hentet og kjørt hjem i minibuss. I tillegg tilbyr Lavollen ulike lærings og mestringstilbud som samtalegrupper for pårørende, samtalegrupper for ungdom og undervisning, veiledning og diverse kurs.