Våre avdelinger tilpasset yngre personer med demenssykdom

Lavollen aktivitetssenter ved Trondhjems hospital gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.Hovedmål er at personer som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.


Lavollen er et aktivitetssenter for yngre personer som nettopp har fått en demenssykdom. Lavollen ligger vakkert til i bymarka og tilbyr kulturelle og sosiale aktiviteter og turer i skog og mark. Vi legger stor vekt på samtaler og sosialt samvær med personer i samme situasjon. Om ønskelig blir du hentet og kjørt hjem i minibuss. I tillegg tilbyr Lavollen ulike lærings og mestringstilbud som samtalegrupper for pårørende, samtalegrupper for ungdom og undervisning, veiledning og diverse kurs.

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen. Hovedmål er at personene som deltar skal oppleve trygghet gode opplevelser og å opprettholde ferdigheter gjennom ulike typer fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.


Løkkanstua ligger i hagen på Trondhjems Hospital og er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Gjennom turer i nærmiljøet og marka, sang, musikk og kulturelle arrangementer, hagestell, vedlikehold og håndarbeid forsøker vi å skape gode opplevelser og sosialt samvær. Vi har muligheter for henting og bringing med fellesdrosje.

Østfløya gir tilbud om:

  • Fleksibel avlastning for pårørende
  • Korttidsopphold
  • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i hagen på Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter. Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.


Østfløya er et tilbud om avlastningsopphold for yngre personer med demenssykdom. Enheten består av 4 leiligheter som ligger i en sjarmerende, eldre bygning på Trondhjems Hospital. Det er fast personell knyttet til enheten på dag- og kveldstid. Målet er en aktiv hverdag med sosialt samvær og gode opplevelser. Østfløya samarbeider tett med aktivitetssentrene for samme brukergruppe.

Gnist

Kortilbud for yngre personer med demenssykdom

Læring- og mestringstilbud

Lavollen, Løkkanstua og Østfløya samarbeider om ulike læring- og mestringstilbud, spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Pr. i dag er dette samtalegrupper for pårørende, samtalegruppe for ungdom, undervisning, veiledning og diverse kurs.

Video

Se film om våre tilbud for yngre med demens