Utvidet åpningstid

Informasjon om utvidet åpningstid.

Trondhjems Hospital har etter avtale med Trondheim kommune en ordning med utvidet åpningstid for brukere av aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdom.

De som har behov for et tilbud ut over dagens åpningstid ved aktivitetssentrene kan møte ved Trondhjems Hospital fra kl. 07.00 og etter stengetid fram til kl. 16.00.

Praktisk gjennomføring:

Fra kl. 07.00 og frem til åpning av aktivitetstilbudet du benytter, er du velkommen til  å være på Trondhjems Hospital,  i Hospitalsløkkan 2-4. Her vil du bli møtt av en av personalet som tilbyr kaffe eller te og dagens aviser. Transport fra hjemmet vil være pårørende, drosje (som bestilles av Hospitalet) eller at du tar deg dit på egenhånd.

Etter stengetid på aktivitetstilbudet inviteres du til å være på Trondhjems Hospital frem til kl. 16.00. Transport hjem ordnes med at en pårørende henter deg, med drosje eller du tar deg hjem på egenhånd. 

Alle som ønsker å benytte seg av ordningen med utvidet åpningstid må melde fra til ansatte på aktivitetstilbudet og saksbehandler, slik at nødvendig saksgang blir sikret.