Vaktmestere

Info om vaktmesterne

Kontaktinformasjon:

Guttorm Hammer

Telefon: 72 54 41 87 / 952 63 285

Irgunathan Meganathan

Telefon:  952 63 384