Laster Arrangementer

Våren 2022 tilbyr vi følgende grupper:

Våren 2022 tilbyr Trondhjems Hospital sitt tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende følgende grupper:

● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom

● Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper øvrige pårørende (søsken, foreldre, voksne barn over 30 år etc.) til yngre personer med demenssykdom

Alle gruppene holdes på ettermiddagen en fast ukedag med tre til fire ukers intervall.

Hvert møte varer i to timer og er et uformelt treffsted for erfaringsutveksling, veiledning og kunnskapsheving.

Informasjon om oppstart av gruppene sendes ut i løpet desember 2021, planlagt oppstart i januar 2022

Hvis du er interessert i å delta vennligst svar innen 19. desember 2021.

Tilbudene er også åpne for personer som ikke har vedtak om plass ved våre tilbud!

Med vennlig hilsen
Aina Gulliksen Vernepleier
Lavollen aktivitetssenter Trondhjems Hospital

Påmelding på epost eller på 902 70 468

Del dette

Gå til toppen