Laster Arrangementer

INVITASJON TIL KURS

For deg som har demens og din nærmeste

Møteplass for mestring er et kurstilbud for deg som har fått demens før 65-årsalder og din nærmeste pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Her vil dere få informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere en ny livssituasjon. I løpet av kurset vil det være felles forelesninger, erfaringsutveksling i grupper, aktiviteter og mye sosialt samvær.