Utekonsert i Livsgnisthagen

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4, Trondheim

Utekonsert i Livsgnisthagen med Ivar og Mona