Andakt

Andakt i finstua ved Trondhjems Hospital

Gudstjeneste

Gudstjeneste i Hospitalskirka