Temakveld – Lærings- og mestringstilbudet

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4,Trondheim

Pårørende av yngre personer med en demenssykdom inviteres til temakveld. 19.oktober kl 17:00-19:00 ved Trondhjems Hospital. Velkommen !

Påmeldingsfrist – Samtalegrupper – vårsemester 2023

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4,Trondheim

Trondhjems Hospitals tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende følgende: ● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom ● Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper øvrige [...]