Gruppetilbud for barn og ungdom som har en forelder med demenssykdom

Velkommen til gruppetilbud for barn og ungdom som har en forelder med demenssykdom Her vil du møte andre barn, ungdom og voksne som vet hvordan det er å leve i en familie der en forelder har demenssykdom. Når vi møtes skal vi gjøre noe hyggelig sammen. Dette kan være å gå tur i skogen, tenne [...]

Påmeldingsfrist – Samtalegrupper – høstsemester 2022

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4,Trondheim

Trondhjems Hospitals tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende følgende: ● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom ● Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper øvrige [...]

Temakveld – Lærings- og mestringstilbudet

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4,Trondheim

Pårørende av yngre personer med en demenssykdom inviteres til temakveld. 19.oktober kl 17:00-19:00 ved Trondhjems Hospital. Velkommen !

Påmeldingsfrist – Samtalegrupper – vårsemester 2023

Trondhjems Hospital Hospitalsløkkan 4,Trondheim

Trondhjems Hospitals tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende følgende: ● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom ● Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom ● Samtalegrupper øvrige [...]