Lærings- og mestringstilbud

Lavollen, Løkkanstua og Østfløya samarbeider om ulike læring- og mestringstilbud, spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Pr. i dag er dette samtalegrupper for pårørende, samtalegruppe for ungdom, undervisning, veiledning og diverse kurs. Hvis du er interessert, fyll ut skjemaet under, ta kontakt med en av avdelingene eller ring oss på tlf. 902 70 468 .


Vi tilbyr følgende grupper:

Trondhjems Hospitals tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende følgende:

● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom

● Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper øvrige pårørende (søsken, foreldre, voksne barn over 30 år etc.) til yngre personer med demenssykdom

Oppstart hver vår og høst. For å delta ved vår behøves påmelding innen 19.desember.

For å delta ved høsten, er siste frist for påmelding 19.august.

Det er fem treff hvert halvår.

Alle gruppene holdes på ettermiddagen en fast ukedag med tre til fire ukers intervall.

Hvert møte varer i to timer og er et uformelt treffsted for erfaringsutveksling, veiledning og kunnskapsheving.

Ved påmelding sendes informasjon om oppstart.

Tilbudene er også åpne for personer som ikke har vedtak om plass ved våre tilbud.

Med vennlig hilsen
Lærings- og mestringstilbud ved Trondhjems Hospital

Påmelding på epost eller på 902 70 468

Aktuelle lenker

Påmelding til kurs og samtalegrupper

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
For mer informasjon, se: Personvernerklæring

Kommende kurs: