Lærings- og mestringstilbud


Lavollen, Løkkanstua og Østfløya samarbeider om ulike læring- og mestringstilbud, spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Pr. i dag er dette samtalegrupper for pårørende, samtalegruppe for ungdom, undervisning, veiledning og diverse kurs.

Hvis du er interessert, ta kontakt med an av avdelingene eller tlf. 902 70 468 .


Høsten 2021 tilbyr vi følgende grupper:

● Mestringsgrupper for brukere på Løkkanstua og Lavollen aktivitetssenter

● Samtalegrupper for ektefeller/ samboere til yngre personer med demenssykdom

●  Samtalegruppe for barn under 18 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper for ungdom mellom 18 og 30 år der mor eller far har en demenssykdom

● Samtalegrupper øvrige pårørende (søsken, foreldre, voksne barn over 30 år etc.) til yngre personer med demenssykdom

Alle gruppene holdes på ettermiddagen en fast ukedag med tre ukers intervall.

Hvert møte varer i to timer og er et uformelt treffsted for erfaringsutveksling, veiledning og kunnskapsheving.

Informasjon om oppstart av gruppene sendes ut i løpet av tidlighøsten, planlagt oppstart i september.

Hvis du er interessert i å delta vennligst svar innen 1. august 2021.

Aktuelle lenker

Kommende kurs:

KURS – Tid til å være ung?

29. oktober - 31. oktober