Lærings og mestringstilbud

Lavollen, Løkkanstua og Østfløya samarbeider om ulike lærings- og mestringstilbud, spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom. Pr. i dag er dette samtalegrupper for pårørende, samtalegruppe for ungdom, undervisning, veiledning og diverse kurs. Hvis du er interessert, ta kontakt med an av avdelingene eller tlf. 902 70 468.

Aktuelle nettsider
Nasjonalforeningen for folkehelse. https://nasjonalforeningen.no/demens