Lavollen aktivitetssenter

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Lavollen ligger vakkert til i Bymarka og tilbyr kulturelle og sosiale aktiviteter, og turer i skog og mark.

Vi gir tilbud til personer i en tidlig til moderat fase av demenssykdommen.


Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve sosialt samvær, trygghet og mestring gjennom ulike typer fysiske-, sosiale- og kognitive aktiviteter. Lavollen aktivitetssenter ligger i et område i Bymarka som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, samt en rekke andre aktiviteter. Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport. Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Hvordan få plass?

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose, personen skal ha en demensdiagnose.
  • Grad av kognitiv svikt og demens, tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
  • Alder – Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
  • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Det er mulighet for individuell oppfølging i en startfase der målet er å fremme trivsel og trygghet i gruppe, samt i overgangsfaser mot annen oppfølging og andre tilbud.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder er

Marte Lund

986 69 668


Åpningstider:

Mandag- fredag klokken 09.00-14.00.

Telefon:

90 27 04 68

Besøksadresse:

Tømmerdalsveien 202, Trondheim

Kart over Lavollen


Epost
Sosiale medier:
Vår Facebook-side