Kontaktinformasjon

Sentralbord: 72544200

Direktør

Hans Frederik Selvaag

Telefon: 911 12 964

Økonomisjef

Kristian Meek Corneliussen

Telefon:

Administrasjonskonsulent

Gerd Ingeborg Dyndal

Telefon: 72 54 42 00

Lønnsansvarlig

Brit Johanne Eide

Telefon: 900 36 527

Enhetsleder

Marte Lund

Telefon: 986 69 668

Avdelingsleder (Østfløya / Løkkanstua / Lavollen)

Hilde Bjelland

Telefon: 416 75 629

Avdelingsleder Avdeling A

Helene Kildal

Telefon: 970 79 288

Avdelingsleder Avdeling B

Silje Marielle Rasay-Palacios

Sykehjemmet

Avdelingsleder Bokollektivet

Vera Wilmann

Telefon: 948 62 077

Driftssjef

Anne Cathrine Kyrkjeeide

Telefon: 477 51 424

 Leder for kultur og aktivitet

Ivar Glasø

Telefon: 950 74 783

Vaktmester

Guttorm Hammer

Telefon: 952 63 285 

Meganathan: 952 63 384

Ola: 913 07 350

Leder – Løkkan Frivilligsentral

Heidi Tangvik Vidal

Telefon: 413 14 110

Kjøkkensjef Prima Catering

Peter Janjua

Telefon: 920 31 955

Andre Roller

Samordningsavdeling

Hege Skogø

Samordning

Samordningsavdeling

Johannes Koen

Samordning

Hovedverneombud

Elise Kippe

Andre telefonnummer

Sykehjemmet:

Avd. A – 1.etg:

72 54 41 41

Avd. A – 2.etg:

72 54 41 42

Avd. B – 3.etg:

72 54 41 43

Avd. B – 4.etg:

72 54 41 44

Bokollektivet:

BK2 :

72 54 41 73

BK3 :

72 54 41 74

Løkkanstua:

948 25 960

907 68 483

Østfløya:

72 54 41 77

911 10 351

Aktivitetstilbudet:

480 717 45

905 28 080