Kontaktinformasjon

Direktør


Direktør

Hans Frederik Selvaag

Telefon: 72 54 42 02 / 911 12 964

E-post: hans.frederik.selvaag@trondheim.kommune.no

Administrasjon


Resepsjon

Gerd Ingeborg Dyndal

Telefon: 72 54 42 00

E-post: gerd.dyndal@trondheim.kommune.no


Økonomi

Mabel D. Pettersen

Telefon: 72 54 42 05

E-post: mabel.pettersen@trondheim.kommune.no


Lønn

Brit Johanne Eide

Telefon: 72 54 42 06

E-post: brit.johanne.eide@trondheim.kommune.no


Husøkonom

Anne Cathrine Kyrkjeeide

Telefon: 477 51 424

E-post: annecathrine.kyrkjeeide@trondheim.kommune.no

Ledere


Avdelingsleder

Heidi Tangvik Vidal

Telefon: 413 14 110

E-post: heidi-tangvik.vidal@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder

Marte Lund

Telefon: 986 69 668

E-post: marte.lund@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder

Anne Karin Eknes

Telefon: 936 07 730

E-post: anne.karin.eknes@trondheim.kommune.no


Leder frivilligsentralen

Hilde Skaret

Telefon:

95474662

E-post: post@lokkan.frivilligsentral.no

Styret


Styrets leder: Åsmund Edvardsen

Nestleder: Kirsten Aune Walther

Styremedlem: Torgeir Fjermestad

Styremedlem: Berit Johanne Kapelrud

Styremedlem: Heidi Hårstad Gulbrandsen, ansatterepr.

Styremedlem: Elisabeth Honningsdalsnes, ansatterepr.

Styremedlem : Bente Nilsen Sætherhaug

Sekretær: Hans Frederik Selvaag

Kjøkken


Kjøkkensjef

Peter Janjua

Telefon: 952 63 734

E-post: peter.janjua-salim@trondheim.kommune.no

Vaktmestere


Vaktmester

Guttorm Hammer

Telefon: 72 54 41 87 / 952 63 285

E-post: guttorm.hammer@trondheim.kommune.no


Meganathan / Ola

952 63 384 / 913 07 350

Kultur


Kulturkoordinator

Ivar Glasø

Telefon: 950 74 783

E-post: ivar.glaso@trondheim.kommune.no

IT


Nettsideutvikler

Andreas Pedersen

Telefon: 405 50 920

E-post: andreas.pedersen@trondheim.kommune.no

Andre telefonnummer

Sykehjemmet:

A1 – 1.etg:

72 54 41 41

479 05 609

A2 – 2.etg:

72 54 41 42

479 06 694

A3 – 3.etg:

72 54 41 43

479 08 085

A4 – 4.etg:

72 54 41 44

479 09 195

Fristilt sykepleiertelefon:

952 61 825

Heldøgns omsorgsbolig:

HDO 1 etg : 916 72 471

HDO 2.etg : 916 72 473

HDO 3.etg : 952 63 984

HDO 4.etg : 952 63 995

Østfløya:

72 54 41 77

911 10 351

Aktivitetssenteret:

480 717 45

905 28 080

Besøk oss

Besøksadresse:

Hospitalsløkkan 2-4
7012 Trondheim

Bedriftsnummer: 938658374

Kontaktskjema

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
Skriv litt om hvorfor du kontakter oss