Kontaktinformasjon

Direktør


Direktør

Hans Frederik Selvaag

Telefon: 911 12 964

E-post: hans.frederik.selvaag@trondheim.kommune.no

Administrasjon


Administrasjonskonsulent

Gerd Ingeborg Dyndal

Telefon: 72 54 42 00

E-post: gerd.dyndal@trondheim.kommune.no


Økonomisjef

Mabel D. Pettersen

Telefon: 909 60 563

E-post: mabel.pettersen@trondheim.kommune.no


Lønnsansvarlig

Brit Johanne Eide

Telefon: 900 36 527

E-post: brit.johanne.eide@trondheim.kommune.no


Driftssjef

Anne Cathrine Kyrkjeeide

Telefon: 477 51 424

E-post: annecathrine.kyrkjeeide@trondheim.kommune.no


Fagrådgiver

Helene Jøssund

Telefon: 913 87 924

E-post: helene.jossund@trondheim.kommune.no


HR-rådgiver

Heidi Tangvik Vidal

Telefon: 413 14 110

E-post: heidi-tangvik.vidal@trondheim.kommune.no

Ledere


Divisjonssleder (sykehjem)

Marte Lund

Telefon: 986 69 668

E-post: marte.lund@trondheim.kommune.no


Divisjonsleder (HDO / Aktivitetssenter)

Anne Karin Eknes

Telefon: 936 07 730

E-post: anne.karin.eknes@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (BK2 / BK3)

Vera Wilmann

Telefon: 948 62 077

E-post: vera-beate.wilmann@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (Østfløya / Løkkanstua / Lavollen)

Hilde Bjelland

Telefon: 416 75 629

E-post: hilde.bjelland@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (A1 / A2)

Helene Kildal

Telefon: 970 79 288

E-post: helene.kildal@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (A3 / A4)

Silje Marielle Rasay-Palacios

Telefon: 469 44 496

E-post: sillje.marielle.rasay-palacios@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (HDO1 / HDO2 / aktivitetssenter)

Christine Wang

Telefon: 993 70 009

E-post: christine.wang@trondheim.kommune.no


Avdelingsleder (HDO3 / HDO4 / hjemmesykepleie)

Helena Catharina De Vogel

Telefon: 902 91 462

E-post: helena.catharina.de.vogel@trondheim.kommune.no


Leder frivilligsentralen

Hilde Skaret

Telefon: 95474662

E-post: post@lokkan.frivilligsentral.no

Kultur


Kultur- og aktivitetsleder

Ivar Glasø

Telefon: 950 74 783

E-post: ivar.glaso@trondheim.kommune.no

Kjøkken


Kjøkkensjef

Peter Janjua

Telefon: 920 31 955

E-post: peter.janjua-salim@trondheim.kommune.no

Vaktmestere


Vaktmester

Guttorm Hammer

Telefon: 952 63 285

E-post: guttorm.hammer@trondheim.kommune.no


Meganathan / Ola

952 63 384 / 913 07 350

IT


Nettsideutvikler

Andreas Pedersen

Telefon: 405 50 920

E-post: andreas.pedersen@trondheim.kommune.no

Styret


Styrets leder: Åsmund Edvardsen

Nestleder: Kirsten Aune Walther

Styremedlem: Torgeir Fjermestad

Styremedlem: Berit Johanne Kapelrud

Styremedlem: Heidi Hårstad Gulbrandsen, ansatterepr.

Styremedlem: Elisabeth Honningsdalsnes, ansatterepr.

Styremedlem : Bente Nilsen Sætherhaug

Sekretær: Hans Frederik Selvaag

Andre Roller

Rolle

Navn

Avdeling

Samordningsavdeling

Hege Skogø

Samordning

Samordningsavdeling

Johannes Koen

Samordning

Fagansvarlig

Geir Inge Kårstein

A1-2

Fagansvarlig

Brede Myrhagen

A3-4

Fagansvarlig

Bente Sæterhaug

Aktivitetssenteret

Fagansvarlig

Stine Vårvik Olsen

Hjemmesykepleien

Fagansvarlig

Linn Merethe Grytdal

HDO 3-4

Fagansvarlig

Aina Gulliksen

Løkkanstua/Østfløya/ Lavollen

Fagansvarlig

Juli Havdal Eriksen

Bokollektivet

Andre telefonnummer

Sykehjemmet:

A1 – 1.etg:

72 54 41 41

A2 – 2.etg:

72 54 41 42

A3 – 3.etg:

72 54 41 43

A4 – 4.etg:

72 54 41 44

Bokollektivet:

BK2 :

72 54 41 73

BK3 :

72 54 41 74

Løkkanstua:

948 25 960

907 68 483

Heldøgns omsorgsbolig:

HDO 1 etg : 916 72 471

HDO 2.etg : 916 72 473

HDO 3.etg : 952 63 984

HDO 4.etg : 952 63 995

Østfløya:

72 54 41 77

911 10 351

Aktivitetssenteret:

480 717 45

905 28 080

Besøk oss

Besøksadresse:

Hospitalsløkkan 2-4
7012 Trondheim

Bedriftsnummer: 938658374

Kontaktskjema

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
Skriv litt om hvorfor du kontakter oss
For mer informasjon, se: Personvernerklæring