Kontaktinformasjon

72 54 42 00

Hospitalsløkkan 2-4
7012 Trondheim

Bedriftsnummer: 938658374

Direktør

Direktør

Hans Frederik Selvaag

Telefon: 911 12 964

Administrasjon

Administrasjonskonsulent

Gerd Ingeborg Dyndal

Telefon: 72 54 42 00

Lønnsansvarlig

Brit Johanne Eide

Telefon: 900 36 527

Økonomisjef

Kristian Meek Corneliussen

Telefon:

Driftssjef

Anne Cathrine Kyrkjeeide

Telefon: 477 51 424

Fagrådgiver

Helene Jøssund

Telefon: 913 87 924

Divisjonsleder

Sykehjem / demensavdelinger /Kongensgt. 72

Marte Lund

Telefon: 986 69 668

Avdelingsledere

Avdelingsleder (Østfløya / Løkkanstua / Lavollen)

Hilde Bjelland

Telefon: 416 75 629

Avdelingsleder (Avd. A)

Helene Kildal

Telefon: 970 79 288

Avdelingsleder (Avd B)

Silje Marielle Rasay-Palacios

Sykehjemmet

Avdelingsleder (BK2 / BK3)

Vera Wilmann

Telefon: 948 62 077

Kultur

Kultur- og aktivitetsleder

Ivar Glasø

Telefon: 950 74 783

Frivilligsentral

Leder – Løkkan Frivilligsentral

Heidi Tangvik Vidal

Telefon: 413 14 110

Kjøkken

Kjøkkensjef

Peter Janjua

Telefon: 920 31 955

Vaktmestere

Vaktmester

Guttorm Hammer

Telefon: 952 63 285

Meganathan / Ola   952 63 384 / 913 07 350

Andre Roller

Samordningsavdeling

Hege Skogø

Samordning

Samordningsavdeling

Johannes Koen

Samordning

Hovedverneombud

Elise Kippe

Fagansvarlig

Brede Myrhagen

Sykehjem Avd. B

Fagansvarlig

Stine Vårvik Olsen

Hjemmesykepleien

Fagansvarlig

Geir Inge Kårsten

Sykehjem Avd. A

Fagansvarlig

Juli Havdal Eriksen

Bokollektivet

Fagansvarlig

Bente Sætherhaug

Aktivitetstilbudet

Fagansvarlig

Aina Gulliksen

Løkkanstua/Østfløya/ Lavollen

Andre telefonnummer

Sykehjemmet:

Avd. A – 1.etg:

72 54 41 41

Avd. A – 2.etg:

72 54 41 42

Avd. B – 3.etg:

72 54 41 43

Avd. B – 4.etg:

72 54 41 44

Bokollektivet:

BK2 :

72 54 41 73

BK3 :

72 54 41 74

Løkkanstua:

948 25 960

907 68 483

Heldøgns omsorgsbolig:

HDO 1 etg : 916 72 471

HDO 2.etg : 916 72 473

HDO 3.etg : 952 63 984

HDO 4.etg : 952 63 995

Østfløya:

72 54 41 77

911 10 351

Aktivitetstilbudet:

480 717 45

905 28 080

Kontaktskjema

Fornavn og etternavn
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
Skriv litt om hvorfor du kontakter oss
For mer informasjon, se: Personvernerklæring