Ledige Stillinger2020-01-10T09:30:27+01:00

Ledige stillinger

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse med formål å drive omsorgstjenester. Vi driver i dag ulike omsorgstjenester etter avtale med Trondheim kommune. I tillegg driver vi  frivilligsentral, kjøkken, kafé, ulike kulturaktiviteter og eiendomsforvaltning. Vi er 220 ansatte som gir tjenester til ca. 155 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber mye tverrfaglig, er opptatt av kvalitet på våre tjenester og ønsker å være med i front i utviklingen av tjenester til eldre.

SYKEPLEIER

Vi har ledig sykepleierstilling i dagturnus på sykehjemmet, ledig stilling på natt på bokollektivet og ledig stilling for sykepleier med videreutdanning i psykisk helsevern på omsorgsboligene. Se utlysning på jobbnorge.no eller ta kontakt med en av avdelingslederne for nærmere informasjon.

1503, 2019

Sykepleiere

By |mars 15th, 2019|

Vi har ledig stilling for sykepleiere. Ta kontakt med [...]