Ledige Stillinger2019-10-23T11:51:34+02:00

Ledige stillinger

Stiftelsen Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse med formål å drive omsorgstjenester. Vi driver i dag ulike omsorgstjenester etter avtale med Trondheim kommune. I tillegg driver vi  frivilligsentral, kjøkken, kafé, ulike kulturaktiviteter og eiendomsforvaltning. Vi er 220 ansatte som gir tjenester til ca. 155 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber mye tverrfaglig, er opptatt av kvalitet på våre tjenester og ønsker å være med i front i utviklingen av tjenester til eldre.

AVDELINGSLEDER

Ved vår sykehjemsavdeling er det ledig stilling som avdelingsleder. Avdelingen består av 50 langtidsplasser over 4 etasjer. 8 plasser er forbeholdt personer med nevrologiske lidelser. Det er 42 årsverk knyttet til avdelingen.

Avdelingsleders ansvar innbefatter et faglig ansvar for kvaliteten på tjenestene, utvikling av tjenestetilbudet, ansvar for tilsetting og oppfølging av medarbeidere og ansvar for økonomistyringen i avdelingen. Avdelingsleder skal også tilrettelegge for gode praksisplasser for elever og studenter.

Vi søker en sykepleier med gode kunnskaper og stor interesse for eldreomsorg, samt kompetanse innenfor ledelse. Vi ønsker oss en medarbeider som er inspirerende, tillitsskapende og har gode samarbeidsegenskaper.

For nærmere informasjon om Stiftelsen Trondhjems Hospital, se vår hjemmeside www.hospitalet.no. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til forstander Sigurd Ingvaldsen, tlf. 91329203.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no innen 10.11.2019

1503, 2019

Sykepleiere

By |mars 15th, 2019|

Vi har ledig stilling for sykepleiere. Ta kontakt med [...]