Lille kafé

Trekkspillmusikk, piano, gitar, dans og topp stemning.

Aktivitetssenteret ved Trondhjems Hospital er arrangør for Lille Kafé.

Frivillige bidrar til dans, servering, sosial kontakt og følge.