Lille Kafé

Trekkspillmusikk, piano, gitar, dans og topp stemning.

Aktivitetssenteret ved Trondhjems Hospital er arrangør for Lille Kafé.

Frivillige bidrar til dans, servering, sosial kontakt og følge.

Musikk på avdelingene (A3 + A4)

8. desember kl. 11:00 - 12:30