Løkkanstua

Løkkanstua ligger i hagen på Trondhjems Hospital og er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Gjennom turer i nærmiljøet og marka, sang, musikk og kulturelle arrangementer, hagestell, vedlikehold og håndarbeid forsøker vi å skape gode opplevelser og sosialt samvær. Vi har muligheter for henting og bringing med fellesdrosje. Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668