Løkkanstua

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen.

Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve mestring, trygghet, gode opplevelser gjennom fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

  • Løkkanstua aktivitetssenter ligger i bakhagen på Trondhjems Hospital.
  • Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport.
  • Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose – Personen skal ha en demensdiagnose.
  • Grad av kognitiv svikt og demens – Tilbudet er ment for personer som befinner seg i en moderat fase av sin demenssykdom.
  • Alder – Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
  • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.
Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder er

Marte Lund

986 69 668


Avdelingen:

948 25 960

907 68 483

Åpningstider:

mandag 09.00 – 14.00

tirsdag 09.00 – 14.00

onsdag 14.00 – 19.00

torsdag 09.00 – 14.00

fredag 09.00 – 14.00

Telefon: 94 82 59 60

Epost
Vår Facebook-side

Kommende aktiviteter for Løkkanstua

Hannas butikk / Café / Pub / Livsgnisthagen

23. september kl. 12:00 - 14:00

Bingo (Hallen)

24. september kl. 12:00 - 13:00

Lille-kafé

28. september kl. 11:00 - 12:30

Hannas butikk / Café / Pub / Livsgnisthagen

30. september kl. 12:00 - 14:00

Bingo (Hallen)

1. oktober kl. 12:00 - 13:00

Lille-kafé

5. oktober kl. 11:00 - 12:30