Vår Facebook-side

Løkkanstua

Løkkanstua aktivitetssenter gir tilbud til personer i en moderat fase av demenssykdommen.

Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 09.00-14.00 og onsdag klokken 14.00-19.00.

Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 986 69 668


Hovedmål

Personene som deltar skal oppleve mestring, trygghet, gode opplevelser gjennom fysiske, sosiale og kognitive aktiviteter.

  • Løkkanstua aktivitetssenter ligger i bakhagen på Trondhjems Hospital.
  • Tilbudet disponerer egen bil og behjelpelig med transport.
  • Innholdet i tilbudet styres av det ønsket og behovet som aktuelle deltakere har.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert.

Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose – Personen skal ha en demensdiagnose.
  • Grad av kognitiv svikt og demens – Tilbudet er ment for personer som befinner seg i en moderat fase av sin demenssykdom.
  • Alder – Tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
  • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne nyttiggjøre seg gruppebaserte tilbud, og sammensetning av brukere i grupper vil være en viktig faktor.

Kontaktinformasjon

E-post: trondhjems-hosp.postmottak@trondheim.kommune.no.

Telefon: 94 82 59 60

Våre avdelinger:

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya