Løkkanstua

Løkkanstua ligger i hagen på Trondhjems Hospital og er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Gjennom turer i nærmiljøet og marka, sang, musikk og kulturelle arrangementer, hagestell, vedlikehold og håndarbeid forsøker vi å skape gode opplevelser og sosialt samvær. Vi har muligheter for henting og bringing med fellesdrosje.

Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 986 69 668

Våre avdelinger:

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya