Styret:
Styreleder Valborg Sund

Nestleder Åsmund Edvardsen

Styremedlem Torgeir Fjermestad

Styremedlem Randi Wiggen

Styremedlem Else Blokkum, ansatterepr.

Styremedlem Eirin Sætereng, ansatterepr.

Styremedlem Elisabeth Honningsdalsnes, ansatterepr.

Sekretær Sigurd Ingvaldsen

Administrasjon:

Personal: Anne Karin Eknes,

tlf. 936 07 730

Økonomi: Mabel D. Pettersen,

tlf. 72 54 42 05

Lønn: Astrid Antonsen,

tlf. 72 54 42 06

Resepsjon: Gerd Ingeborg Dyndal.

tlf. 72 54 42 00

Ledere:
Forstander Sigurd Ingvaldsen,

tlf. 72 54 42 02, mobil 913 29 203

Avdelingsleder Astrid Blichfeldt,

tlf. 72 54 41 40, mobil 922 16 533

Avdelingsleder Marte Lund,

tlf. 986 69 668

Avdelingsleder Sigurd Engum,

tlf. 72 54 42 10, mobil 952 63 012

Kjøkkensjef Peter Janjua,

mobil 952 63 734

Vaktmester Guttorm Hammer,

tlf 72 54 41 87, mobil 952 63 285

Husøkonom Anne Cathrine Kyrkjeeide,

mobil 477 51 424

Leder frivill.sentralen Hilde Skaret,

tlf. 72 54 41 93