Omsorgsboligene

Aktivitetstilbudet
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya
Kommende aktivitet:

Chairobics (Kulturscenen)

8. februar kl. 12:00 - 13:00

Omsorgsboligene i Kongensgate 72 betår av 38 leiligheter med heldøgns omsorg. Omsorgsboligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over 4 etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan også fritt benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene. Alle beboerne inviteres til å delta i alle fellesaktiviteter, samt aktiviteter i Kongensgate 72.

Kontaktinformasjon:

Divisjonsleder

Anne Karin Eknes

936 07 730

E-post: Anne Karin Eknes

Avdelingsleder HDO

Christine Wang

993 70 009

E-post: Christine Wang

AVDELINGENE

HDO 1 etg : 916 72 471

HDO 2.etg : 916 72 473

HDO 3.etg : 952 63 984

HDO 4.etg : 952 63 995

Kommende aktiviteter for omsorgsboligene (Kongens gt 72)

Chairobics (Kulturscenen)

8. februar kl. 12:00 - 13:00

Endelig Onsdag! – Jan Tryman

8. februar kl. 16:30 - 18:00

Bingo (Kulturscenen)

10. februar kl. 11:45 - 13:00

Chairobics (Kulturscenen)

15. februar kl. 12:00 - 13:00