Omsorgsboligene

Omsorgsboligene i Kongensgate 72 betår av 38 leiligheter med heldøgns omsorg.

Omsorgsboligene

Boligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over 4 etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan også fritt benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene.

Alle beboerne inviteres til å delta i alle fellesaktiviteter, samt aktiviteter i Kongensgate 72.

Kontaktinformasjon:

Divisjonsleder

Marte Lund

986 69 668

Avdelingsleder HDO

Helena Catharina De Vogel

902 91 462

AVDELINGENE

HDO 1 etg : 916 72 471

HDO 2.etg : 916 72 473

HDO 3.etg : 952 63 984

HDO 4.etg : 952 63 995

Kommende aktiviteter for omsorgsboligene (Kongens gt 72)