Østfløya

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Østfløya er et tilbud om avlastningsopphold for yngre personer med demenssykdom. Enheten består av 4 leiligheter som ligger i en sjarmerende, eldre bygning på Trondhjems Hospital. Det er fast personell knyttet til enheten på dag- og kveldstid. Målet er en aktiv hverdag med sosialt samvær og gode opplevelser. Østfløya samarbeider tett med aktivitetssentrene for samme brukergruppe.

Østfløya gir tilbud om:

  • Fleksibel avlastning for pårørende
  • Korttidsopphold
  • Kartleggingsopphold

Østfløya ligger i bakhagen ved Trondhjems Hospital og består av fire to-roms leiligheter som er tilrettelagt med alle fasiliteter.

Tildeling foregår etter fastsatte kriterier og er vedtaksbasert. Faktorer det legges vekt på er:

  • Diagnose – personen skal ha en demensdiagnose.
  • Grad av kognitiv svikt og demens – tilbudet er ment for personer som befinner seg i en tidlig til moderat fase av sin demenssykdom.
  • Alder – tilbudet er ment for personer som får symptomer på demens før de er 65 år.
  • Fysisk- og sosialt funksjonsnivå. Personen må kunne mestre å bo i leiligheten og kunne tilkalle bistand etter behov.
Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder

Hilde Bjelland

416 75 629

E-post: Hilde Bjelland
Avdelingen:

72 54 41 77

911 10 351

Kommende aktiviteter for Østfløya:

Lille kafé (Kulturscenen)

28. juni kl. 11:30 - 12:30

Chairobics (Kulturscenen)

29. juni kl. 12:00 - 13:00

Bingo (Kulturscenen)

1. juli kl. 12:00 - 13:00

Lille kafé (Kulturscenen)

5. juli kl. 11:30 - 12:30