Pårørendemøter

 

Trondhjems Hospital ønsker et nært og godt samarbeid med pårørende for å kunne yte et godt og helhetlig tjenestetilbud til våre beboere. På møtene vil du få informasjon om hva som skjer på huset, hva vi jobber med og få mulighet til å dele erfaringer med oss og andre pårørende. Møtene har ulike tema og avholdes to ganger i året. Innkalling kommer per e-post.