Quiz

Det quizes på HDO i ny og ne

Aktivitørene arrangerer og har ofte med frivillige gjennom frivilligsentralen til å hjelpe til med spørsmål og svar.

Her får du oversikt på neste gang det arrangeres quiz.