Seniordans

Det trimmes i Spisesalen på Hospitalet hver mandag kl 12:00-13:00.

Frivillige gjennom frivilligsentralen arrangerer seniordans som etterfølges av sittedans.

Et fast og gledelig høydepunkt i uka.

Under kan du se når neste runde med trim og trivsel finner sted.