Seniordans

Det trimmes i Spisesalen på Hospitalet hver mandag kl 12:00-13:00.

Frivillige gjennom frivilligsentralen arrangerer seniordans som etterfølges av sittedans.

Et fast og gledelig høydepunkt i uka.

Under kan du se når neste runde med trim og trivsel finner sted.

Sittedans + Seniordans (Hallen)

3. oktober kl. 10:30 - 12:30

Sittedans + Seniordans (Hallen)

10. oktober kl. 10:30 - 12:30

Sittedans + Seniordans (Hallen)

17. oktober kl. 10:30 - 12:30

Sittedans + Seniordans (Hallen)

24. oktober kl. 10:30 - 12:30