Seniordans

Det trimmes i Spisesalen på Hospitalet hver mandag kl 12:00-13:00.

Frivillige gjennom frivilligsentralen arrangerer seniordans som etterfølges av sittedans.

Et fast og gledelig høydepunkt i uka.

Under kan du se når neste runde med trim og trivsel finner sted.

Sittedans (Hallen)

30. mai kl. 10:30 - 11:30

Sittedans (Hallen)

6. juni kl. 10:30 - 11:30

Sittedans (Hallen)

13. juni kl. 10:30 - 11:30

Sittedans (Hallen)

20. juni kl. 10:30 - 11:30