Sykehjemmet

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder på sykehjemmet er

Heidi Tangvik Vidal

72 54 41 40

413 14 110


Avdelingene:

A1: 72 54 41 41

A2: 72 54 41 42

A3: 72 54 41 43

A4: 72 54 41 44

EPOST

Kommende aktiviteter for sykehjemmet

Bingo (Hallen)

10. desember kl. 12:00 - 13:00

Pepperkakehus-utstilling i hallen

15. desember 2021 - 3. januar 2022

Julekonsert i Hospitalskirka

16. desember kl. 12:00 - 13:30

Solsnu-konsert i Hospitalskirka

21. desember kl. 21:00

Andakt (Finstua)

24. desember kl. 11:30 - 12:30