Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya

Sykehjemmet

Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder på sykehjemmet er

Heidi Tangvik Vidal

72 54 41 40

413 14 110


Avdelingene:

A1: 72 54 41 41

A2: 72 54 41 42

A3: 72 54 41 43

A4: 72 54 41 44

EPOST

Kommende aktiviteter for sykehjemmet

Sangstund med Andreas (A1)

22. juni kl. 12:00 - 13:00

Sangstund med Mari og Torstein (A3)

23. juni kl. 10:30 - 11:30

Sangstund (Hallen)

23. juni kl. 12:00

Bingo (Hallen)

25. juni kl. 11:00 - 12:00