Sykehjemmet

Sykehjemmet har 50 langtidsplasser over 4 etasjer, derav 8 plasser med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje. Trondhjems Hospital er et livsgledehjem. Tilbudet om aktivitet tilpasses den enkelte beboer.

Avdelingsleder på sykehjemmet er Heidi Tangvik Vidal tlf. 72 54 41 40 eller  mobil 413 14 110

Andre telefonnummer:

A1: 72 54 41 41

A2: 72 54 41 42

A3: 72 54 41 43

A4: 72 54 41 44

Våre avdelinger:

Aktivitetssenteret
Bokollektivet
Lavollen
Løkkanstua
Omsorgsboligene
Sykehjemmet
Østfløya