Trondhjems Hospital har ulike tilbud til yngre personer med demenssykdom og deres pårørende.

Lavollen
Løkkanstua
Østfløya
Lærings og mestringstilbud