Omsorgstjenester

Trondhjems Hospital har en driftsavtale med Trondheim kommune om drift av ulike omsorgstjenester, både institusjons- og hjemmetjenester. Målgruppen er i hovedsak eldre. Vi har en stab med godt kvalifiserte medarbeidere som er tverrfaglig sammensatt. De fleste er utdannet fagarbeidere, og det er 31 sykepleiere og 7 vernepleiere i staben i tillegg har vi i pleien fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og assistenter.
Les mer

Frivilligsentral

Løkkan Frivilligsentral er en møteplass som knytter kontakt mellom mennesker i nærmiljøet. 
Løkkan Frivilligsentral er en frivilligsentral for Midtbyen, Øya og Elgeseter. Sentralen eies av Trondhjems Hospital og drives i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet og Trondheim kommune. Sentralen initierer, mobliserer og samordner frivillig aktivitet i nærområdet. Det er rundt 120 frivillige knyttet til sentralen.
Les mer