Våre omsorgstjenester

Trondhjems Hospital har en driftsavtale med Trondheim kommune om drift av ulike omsorgstjenester, både institusjons- og hjemmetjenester. Målgruppen er i hovedsak eldre. Vi har en stab med godt kvalifiserte medarbeidere som er tverrfaglig sammensatt. De fleste er utdannet fagarbeidere, og det er 31 sykepleiere og 7 vernepleiere i staben i tillegg har vi i pleien fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører og assistenter.

Alle søknader om omsorgstjenester går via Trondheim kommunes helse- og velferdskontorer som også tildeler plassene ved Trondhjems Hospital

Sykehjemmet har 50 plasser over 4 etasjer, derav en etasje med spesialisering innen nevrologi. Alle beboerne på sykehjemmet har egne rom inkludert bad. Det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.

Avdelingsleder på sykehjemmet er Astrid Blichfeldt tlf. 72544140,  mobil 92216533

Bokollektivet for senil demente har 19 plasser over 2 etasjer. Alle beboerne har egne rom inkludert bad, og det er felles kjøkken og oppholdsrom i hver etasje.  Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668

Omsorgsboligene i Kongensgate 72 betår av 38 leiligheter med heldøgns omsorg. Omsorgsboligene har ulik størrelse fra 31 til 54 m² og er fordelt over 4 etasjer. De fleste omsorgsboligene har egen veranda, og alle etasjene har også et fellesareal for felles måltider og oppholdsrom. Beboerne kan ellers benytte øvrig fellesareal på Hospitalet. Det er fast personell knyttet til omsorgsboligene. Avdelingsleder er Sigurd Engum,                  tlf. 952 63 0123

Østfløya er et tilbud om korttids- eller avlastningsopphold for yngre personer med demenssykdom. Enheten består av 4 leiligheter og er knyttet opp til et aktivitetssenter for samme brukergruppe. Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668

Løkkanstua er et aktivitetstilbud på dagtid for yngre personer med demenssykdom. Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668

Lavollen aktivitetssenter for yngre personer med demenssykdom.  Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668

Hospitalets aktivitetssenter gir daglig tilbud til opptil 23 brukere. Foruten tilbud om frokost og middag, gir aktivitetstilbudet tilbud om å delta i en rekke aktiviteter knyttet til Hospitalet. Åpningstid fra kl. 07.00 til 16.00. Avdelingsleder er Marte Lund tlf. 98669668

Beboere i trygde-/seniorleiligheter i Hospitalsløkkan 2-4 og 9-11 som har behov for hjemmetjenester får disse tjenestene fra Trondhjems Hospital. Disse tjenestene har sin base i Kongensgate 72.