Trondhjems Hospital - Avtale om sykepermisjon 2021