Hospitalskirkens Venner

Styret:

Styreleder Sigurd Ingvaldsen
Styremedlem Anne Cathrine Kyrkjeeide
Styremedlem Margaret Gjelseth Wik
Styremedlem Torstein Amundsen
Styremedlem Geirmund Lykke
Styremedlem Else Blokkum
Direktør Hans Frederik Selvaag

Hospitalskirkens venner

Etter initiativ fra ansatte og brukere av kirka, er det blitt opprettet en venneforening for Hospitalskirken. Formålet med foreningen er å stimulere til at kirka brukes til ulike aktiviteter og bidra til at Hospitalskirken vedlikeholdes utvendig og innvendig på best mulig måte. Hospitalskirken er en privat kirke uten offentlig støtte og ivaretas av Trondhjems Hospitals som en viktig del av  Hospitalets historiske bygninger. Venneforeningen skal arbeide for å samle inn midler til økonomisk støtte for Hospitalskirken og økt aktivitet i kirka.

Det er åpent for medlemskap for enkeltpersoner, lag/foreninger og bedrifter. Som medlem vil du bli invitert til medlemsmøter med konserter og foredrag, i tillegg til åpne arrangement.

Årlig kontingent for enkeltmedlemmer: kr. 200,-

Årlig kontingent for lag/foreninger og bedrifter: kr. 500,-

Ønsker du å være med i venneforeningen og støtte opp om arbeidet rundt Hospitalskirken kan du sende en e-post til sigurd.ingvaldsen@trondheim.kommune.no med navn og e-post adresse, eller fylle ut et medlemsskjema under, i Hospitalskirken eller resepsjonen på Trondhjems Hospital. Du vil da få tilsendt regning på medlemskontingenten på e-post.

Registrer deg som medlem:

Fornavn og etternavn
Gateadresse
Telefonnummer vi kan nå deg på
E-post vi kan nå deg på
For mer informasjon, se: Personvernerklæring